Sunday, February 10, 2013

Goodies from HKAlmond cookies and egg roll from Macau * Lindt * Double Black * Macadamia nuts * Smarties * Gap shirt * Chivas

Smarties with Mickey!

Thank you Y for the pasalubong from HK (kahit na hindi ka nagpunta sa Disneyland and sa Goyard store!)!
Type na type ng mga drunkards yung mga hard drinks na dala mo... ako naman type ko yung sangkaterbang Lindt bwahahahaha!

No comments:

Post a Comment